MENU |

Zawierające tag: formalne zakończenie budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Opublikowano: 2014-05-23 11:10:57
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Poradnik Inwestora - zawiadomienie o zakończeniu budowy   Chciałem rozwinąć temat zakończenia budowy i jednej z możliwości formalnego załatwienia tej sprawy – mowa o zawiadomieniu. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie (art. 54 ustawy - Prawo budowlane).   Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
więcej >>

Kontakt

TOBUD

Wyślij mail