MENU |

Nadzór nad przebudową przepompowni ścieków

Nowe wyzwania, kolejne referencje

 

Miło nam poinformować, że dobiegła końca kolejna inwestycja nadzorowana przez naszą firmę.

Nasze referencje poszerzyły się o nadzór nad realizacją pompowni ścieków o wydajności ponad 3000 m3/dobę.

Dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach, zgodnie z harmonogramem i budżetem, zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa pompowni osiedlowych PO1 i PO2 – etap I”.

Przedsięwzięcie o wartości ponad 700 tys. zł. nadzorowaliśmy od listopada zeszłego roku. Obiekt o kluczowym znaczeniu dla mieszkańców Pawłowic będzie - w oparciu o nowe technologie oraz najwyższej klasy wyposażenie - pompować ścieki z osiedli mieszkaniowych do węzła mechanicznego oczyszczania oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach.

Realizację utrudniał fakt potrzeby zachowania ciągłości procesu pompowania. Po wykonaniu robót rozbiórkowych, a następnie konstrukcyjno-budowlanych, w zbiorniku o głębokości 8 m i średnicy ponad 11 m, umieszczono układ pompowy wraz z projektowanymi rozwiązaniami technologicznymi.

Pełniąc obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorowaliśmy zgodność przedmiotowej inwestycji z projektem i wiedzą techniczną. Współpracując owocnie w Inwestorem oraz wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą, działania zakończyły się sukcesem.

Poniżej kilka zdjęć tego obiektu.

 

Przepompownia ścieków w Pawłowicach przed przebudową:

 Budynek przepompowni ścieków w Pawłowicach przed przebudową

Po przebudowie:

Przepompownia ścieków w Pawłowicach po modernizacji pod nadzorem firmy Tobud

Przepompownia ścieków w Pawłowicach po modernizacji pod nadzorem firmy Tobud

Odbiór inwestycji Przepompowni ścieków w Pawłowicach

Kontakt

TOBUD

Wyślij mail