MENU |

Oferta

Swoje usługi świadczymy głównie na terenie powiatu bielskiego. Skłonni jednak jesteśmy, pełnić dla Państwa usługi na całym śląsku.

Nasza oferta kierowana jest zarówno do osób prywatnych jak i firm.

Do naszych głównych kierunków działalności należy:

 

Sprawowanie nadzorów budowlanych:

 

 • Kierownik budowy
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

W naszym zespole znajdują się osoby z kwalifikacjami upoważniającymi do sprawowania nadzoru w każdej specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • drogowej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

 

Przeglądy okresowe budynków zgodnie z art.62 ustawy Prawo budowlane:

 

 • Przeprowadzanie okresowych kontroli rocznych oraz pięcioletnich.
 • Dodatkowo sporządzanie ekspertyz, opinii technicznych

 

Projekty architektoniczno-budowlane:

 

 •  Kompletne projekty wykonywane pod zamówienie Inwestora
 •  Adaptacje, zmiany projektów typowych
 •  Projekty przebudowy, dobudowy itp.
 •  Inwentaryzacje obiektów budowlanych

 

Wykonanie dokumentów określających wartości eksploatacyjne obiektu:

 

 •  Projektowana charakterystyka energetyczna
 •  Świadectwo charakterystyki energetycznej

 

Kompleksowa obsługa budowy:

 

 •  organizacja procesu budowy w zakresie sprzętu i firm wykonawczych
 •  pomoc formalno-prawna przy procesie budowy
 •  doradztwo techniczne dot. technologii, materiałów i odbiorów robót wykonawców

 

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami wykonawczymi, które dzięki doświadczeniu pełnią usługi w wysokim standardzie i sprostają wymaganiom każdego Inwestora.

Kontakt

TOBUD

Wyślij mail