MENU |

Referencje Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej

Działając w każdym obszarze budownictwa, nadzorujemy również inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Uczestniczyliśmy w budowie blisko 100 przydomowych oczyszczalni ścieków. Nadzór inwestorski w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  oraz konstrukcyjno-budowlanej to nasza specjalność.

 Referencje od Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu

Kontakt

TOBUD

Wyślij mail