MENU |

Zawierające tag: kierownik budowy Bielsko-Biała

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Opublikowano: 2014-05-23 11:10:57
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Poradnik Inwestora - zawiadomienie o zakończeniu budowy   Chciałem rozwinąć temat zakończenia budowy i jednej z możliwości formalnego załatwienia tej sprawy – mowa o zawiadomieniu. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie (art. 54 ustawy - Prawo budowlane).   Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
więcej >>

WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Opublikowano: 2014-05-05 09:17:38
WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Poradnik Inwestora - wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę   Jeżeli inwestor spełni określone wymagania, organ administracji architektoniczno - budowlanej wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).   W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji
więcej >>

Wnioski o pozwolenie na budowę

Opublikowano: 2013-08-12 13:44:18
Wnioski o pozwolenie na budowę
Poradnik Inwestora - Wnioski o pozwolenie na budowę    Znajdziecie tu Państwo praktyczne zapisy dot. realizacji inwestycji począwszy od projektu, poprzez uzyskanie pozwolenia na użytkowania, a skończywszy na powinnościach związanych z eksploatacją obiektów.   Poniżej przedstawiam Państwu wniosek o pozwolenia na budowę:   Planowana budowa na terenie miasta Bielska-Białej Wniosek o pozwolenie na budowe UM
więcej >>

Kontakt

TOBUD

Wyślij mail