MENU |

Zawierające tag: nadzór budowlany Bielsko-Biała

WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Opublikowano: 2014-05-05 09:17:38
WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Poradnik Inwestora - wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę   Jeżeli inwestor spełni określone wymagania, organ administracji architektoniczno - budowlanej wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).   W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji
więcej >>

Kontakt

TOBUD

Wyślij mail